Shkrimtari

Libri Moderni

Myftiu, Mehmet

Shkrimtari : roman / Mehmet Myftiu

Tiranë : Botimet Toena, 2010